Aerolife


Rocket Science Yeah!

O firmie

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Produkcja narzędzi
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyk...
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja maszyn do obróbki metalu
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
Produkcja instrumentów muzycznych
Produkcja sprzętu sportowego
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Transport kosmiczny
Działalność związana z oprogramowaniem
Działalność fotograficzna
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej ...
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Portfolio

W budowie.

Aerolife

Kacper Zieliński

ul. Odmętowa 104

31-979 Kraków

aerolife.pl@gmail.com